Contributie - Sport Balans Culemborg

Ga naar de inhoud

Contributie

Lidmaatschap

Tarieven per 1 oktober 2019

Het contributie systeem is als volgt geregeld:
Ieder lid wordt  ingeschreven voor één wekelijks 'Basisuur'. Het verschuldigde bedrag hiervoor kan verschillen per activiteit. Eenmalig bent u inschrijfgeld verschuldigd. Zie voor een overzicht hieronder.

Basiscontributie:
De basiscontributie, die alle leden per kwartaal zijn verschuldigd, bedraagt:

Gymnastiek/Turnen
Leden t/m 15 jaar (jeugd):                            € 45,00 per kwartaal + € 5,00 bondscontributie
Leden vanaf 16 jaar (volwassenen):              € 48,00 per kwartaal + € 5,00 bondscontributie

Dans
Leden t/m 15 jaar (jeugd):                            € 55,00 per kwartaal + € 5,00 bondscontributie
Leden vanaf 16 jaar (volwassenen):               € 58,00 per kwartaal + € 5,00 bondscontributie

Overig (volleybal, Sportfit, Freerunning, Dynamic Tennis, Sport en Spel, Sportfit, Conditiegym en gym 55+)
Leden (alle leeftijden):                                  € 48,00 per kwartaal + € 5,00 bondscontributie

Fitness
Leden vanaf 16 jaar (volwassenen):               € 65,00 per kwartaal + € 5,00 bondscontributie

Extra trainingen:
Naast het basisuur kan worden deelgenomen aan extra trainingen. Voor ieder extra uur is een lid een vast bedrag per kwartaal verschuldigd:

Gymnastiek/Turnen en overig (zie bovenstaand)
Voor 2e uur en volgende uren:                       € 23,75 per uur per kwartaal            

Dans
Voor het 2e uur en volgende uren:                  € 27,75 per uur per kwartaal

Fitness
Voor het 2e uur en volgende uren:                  € 31,75 per uur per kwartaal

NB: Voor het basisuur en het tweede uur wordt als eerste uitgegaan van de hoogste contributie.

Inschrijfgeld:
Het inschrijfgeld, die alle nieuwe leden eenmalig verschuldigd zijn bij aanmelding voor administratiekosten en bondscontributie, bedraagt:

Leden t/m 15 jaar: € 11,50
Leden vanaf 16 jaar: € 15,00

NB: Het inschrijfgeld wordt bij de eerste contributieafschrijving geëind per automatisch incasso.
Het lidmaatschap geldt voor een ten minste een periode van 3 maanden (=kwartaal). De contributie zal worden geïnd in de eerste week van het nieuw kwartaal (jan., apr., jul., okt.). Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk via een automatische incasso. De ledenadministratie zal uw opdracht bij uw bankinstelling of de giro ter verwerking aanbieden.

Wijzigingen van persoonlijke gegevens en/of lessen dienen schriftelijk via een wijzigingsformulier te worden ingediend.

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend en alleen via een opzegformulier plaatsvinden en dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Dit in verband met tijdige stopzetting van de contributiebetaling.

Terug naar de inhoud